MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ


Programdan mezun olan öğrencilerimiz; Sağlık Bakanlığında, SGK gibi kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, kamu hastanelerinde, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, diğer tedavi kurumlarında, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda, özel sağlık sigortası firmalarında, sağlık derneklerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında, sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Ayrıca mezunlar öğretim elemanı olarak üzere üniversitelerde istihdam edilebilirler.