Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
HIM 101 Sağlık Kurumları Yönetiminin Temeller 3 0 3 6
HIM 103 Doğa Biliminin Temelleri 3 0 3 6
IUE 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 0 2 1 1
POOL 004 GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum 3 0 3 6
SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I 2 2 3 4
TURK 100 Türk Dili 4 0 4 4
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 140 Sağlık Ekonomisine Giriş 3 0 3 6
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 4
HIM 102 Sağlık ve Toplum: Epidemioloji 3 0 3 6
HIST 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
POOL 005 GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim 3 0 3 6
SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 4
HIM 203 Tıbbi Terminoloji 3 0 3 4
HIM 205 İlaç ve Toplum 3 0 3 6
MATH 150 Araştırma Yöntemleri ve Bioistatistik 3 0 3 6
PSY 101 Psikolojiye Giriş I 3 0 3 6
SFL 201 İkinci Yabancı Diller III 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 6
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 4
HIM 202 Sağlık Kurumlarında Pazarlama 3 0 3 5
HIM 204 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 5
HIM 206 Türk Sağlık Mevzuatı ve Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri 3 0 3 6
SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV 2 2 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 4
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 5
HIM 301 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 3 0 3 6
HIM 303 Sağlık Kurumlarında İşlemler Yönetimi 3 0 3 6
HIM 305 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler 3 0 3 5
SFL 301 İkinci Yabancı Diller V 2 2 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 5
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 5
HIM 302 Sağlık Bilgi Sistemleri 3 0 3 6
HIM 304 Sağlık Kurumlarında Lojistik ve Satın Alma 3 0 3 5
HIM 306 Sağlık Kurumlarında Muhasebe 3 0 3 5
SFL 302 İkinci Yabancı Diller VI 2 2 3 4
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
HIM 401 Alan Uygulaması 4 12 10 18
POOL 006 GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler 3 0 3 4
SFL 401 İkinci Yabancı Diller VII 2 2 3 4
ST 200 Staj I 0 0 0 4
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 5
ELEC 009 Seçmeli Ders IX 3 0 3 5
HIM 402 Sağlık Politikası ve Planlaması 3 0 3 6
HIM 404 Sağlık Turizmi 3 0 3 6
POOL 007 GED - İnovasyon ve Girişimcilik 3 0 3 4
SFL 402 İkinci Yabancı Diller VIII 2 2 3 4
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
HIM 350 Halk Sağlığı 3 0 3 6
HIM 360 Sağlık Yönetiminde Etik 3 0 3 6
HIM 370 Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 3 0 3 6
HIM 380 Sağlık Psikolojisi 3 0 3 6
HIM 390 Sağlık Sosyolojisi 0 0 0 0
HIM 400 Sağlık Kurumlarında Karar Verme Yöntemleri 3 0 3 6
HIM 410 Sağlık Kurumlarında Sağlık Sigortacılığı 3 0 3 6
HIM 420 Sağlık Kurumlarında Çağdaş Yönelimler 3 0 3 6
HIM 430 Sağlık Kurumlarında Ekonomik Analiz Tetkikleri 0 0 0 0
HIM 432 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku 3 0 3 4
HIM 440 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 0 0 0 0
HIM 444 Sağlık İşletmelerinde Liderlik 0 0 0 0
HIM 450 Yaşlı ve Uzun Dönem Bakım Hizmetleri Yönetimi 0 0 0 0
HIM 460 Sağlık Kurumlarında Müşteri İlişkileri Yönetimi 0 0 0 0
HIM 470 Olağanüstü Durumlarda Sağlık Yönetimi 0 0 0 0
HIM 480 Sağlık ve Yaşam 3 0 3 6
HIM 490 Çevre Sağlığı 0 0 0 0
Diğer Notlar

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr