HIM 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Kurumları Yönetiminin Temeller
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HIM 101
Güz
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı •Sürekli değişen sağlık kurumlarında yöneticilik için yapılması gerekenleri tanımlayabilecektir
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Değişim odaklı sağlık kurumlarında; insanları, projeleri ve grupları yönetebileceklerdir
  • Birlikte çalıştığı ekibin sorumluluğunu alabilecek ve herkesin birbirine karşı hesap verebilir olmasını sağlayabilecektir
  • Kurumun etik, profesyonel ve örgütsel kurallar çerçevesinde sürdürülebilirliğini sağlayabilecektir
  • Birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarının güçlü ve zayıf yönlerini analiz edebilecek ve böylece sürekli gelişen ve yeniliklere ayak uyduran dinamik bir kurum yaratabilecektir
  • Kanıta dayalı yönetim ve karar verme süreçlerini uygulayabilecekitr
Tanımı Sağlık kurumları yönetimi, işleyişi ve organizasyon yapısına ilişkin teorileri ve işletme yaklaşımları anlatılacaktır

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Yönetimin Temelleri Dersin hocasının notları ve sunuları
2 Sağlık Kurumlarında Yönetim Dersin hocasının notları ve sunuları
3 Sağlık Kurumlarında Yönetim Dersin hocasının notları ve sunuları
4 Sağlık Hizmetlerinin etkin dağıtımı için kurumların yapılandırılması Dersin hocasının notları ve sunuları
5 Sağlık Hizmetlerinin etkin dağıtımı için kurumların yapılandırılması Dersin hocasının notları ve sunuları
6 Sağlık Kurumlarında Performance Yönetimi Dersin hocasının notları ve sunuları
7 Ara Sınav
8 Sağlık Kurumlarında Karar Verme Dersin hocasının notları ve sunuları
9 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakalrı Yönetimi Dersin hocasının notları ve sunuları
10 Sağlık Kurumlarında Motivasyon Dersin hocasının notları ve sunuları
11 Sağlık Kurumlarında performans yönetimi Dersin hocasının notları ve sunuları
12 Sağlık kurumlarında Etik ve Sosyal Sorumluluk Dersin hocasının notları ve sunuları
13 Sağlık Kurumlarında Yaratıcılık ve İnnovasyon Dersin hocasının notları ve sunuları
14 Öğrenci Sunumları
15 Öğrenci Sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Dersin hocasının notları ve sunuları
Diğer Kaynaklar Kovner, A., McAlearney, A. and Neuhauser, D. eds. 2009. Health Services Management: Readings, Cases and Commentary. 9

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
5
Proje
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
27
Final / Sözlü Sınav
1
50
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sağlık kurumları yöneticiliği alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinme, X
2 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme, X
3 Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme, X
4 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bir sorunu, uygun problem çözme tekniklerini kullanarak çözümleyebilme
X
5 Sağlık kurumları yöneticiliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirerek, meslektaşlarını öğrenmeye yönlendirebilme, 
X
6
Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme,
X
7 Kurum kültürü ve örgütsel iletişimini yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, bunları geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, X
9 Sağlık kurumları yöneticiliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları sağlık hizmetleri yönetimi kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme,
X
10 Sağlık kurumları yöneticiliği yaparken; alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek davranabilme, 
X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest