HIM 103 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Doğa Biliminin Temelleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HIM 103
Güz
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere doğa bilimlerinde karşılaştıkları problemleri bilimsel düşünme yöntemi ile çözmeyi öğretmeyi hedeflemektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Süreçleri gözlemlemek ve problemleri tanımlayabilmek
  • Akıl yürütmesi, nesnelliği, korelasyonu tanımlayabilmek
  • Problemleri bilimsel düşünme methoduyla çözebilme
  • Yaşamın temel kurallarını bilme
  • Bilimsel düşünceyi yaşamın temel kurallarına uygulamak
Tanımı Bu ders, doğa bilimlerinin ve yaşamın temel kuralları ile, karşılaşılan problemlere bilimsel düşünme ile yaklaşılmasını içermektedir

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı Duyurulan HIM 103 sillabusunun incelenmesi
2 Problemleri tanımlama I Okuma listesi. Öğrenci, karşılaştığı günlük sorunların kısa bir listesini hazırlamalıdır.
3 Problemleri tanımlama II Verilen vakaların ve sunuların incelenmesi
4 Akıl yürütme, nedensellik, rastgelelik ve korelasyon I Grup çalışması – okuma listesi “A Miniature Guide to Scientific Thinking” (by Dr. Richard Paul and Dr. Linda Elder) pages 2-14 and “Miniature Guide to Critical Thinking – Concepts and Tools” (Dr. Richard Paul and Dr. Linda Elder)
5 Akıl yürütme, nedensellik, rastgelelik ve korelasyon II Okutmanın notları ve https://www.youtube.com/watch?v=8B271L3NtAw and http://www.havingfunathome.com/2008/10/13-yesno-riddles.html
6 Bilimsel düşünme tekniği Öğrenciler Verilen ders materyallerini ve aşılamanın tarihini okumalıdır. Öğrenciler, bilimsel yöntem adımlarının bir diyagramını çizmelidir.
7 Bilimsel düşünme tekniğinin problem çözmede kullanılışı 1-6. Haftaların gözden geçirilmesi. Öğrencilerin bir önceki hafta çizdikleri diyagrama bir problem ve çözüm uygulaması
8 ARA SINAV 1-7. haftalar içeriği
9 Yaşamın temelleri I Flipped Classroom- Review of the subject video provided. Reading the basic concepts
10 Yaşamın temelleri II Reading basic concepts from Campbell Biology, 10th Edition (Reece, et al.) 1.https://www.youtube.com/watch?v=hOfRN0KihOU 2.https://www.youtube.com/watch?v=S1t5_iGN0xE 3. http://www.evrimagaci.org/makale/167
11 Yaşamın temelleri III “Cosmos: A Space-time Odyssey” - Episode 2 "Some Of The Things That Molecules Do") video and Instructors' Notes.
12 Bilimsel Düşünme Yönteminin Yaşamın Temel İlkelerine Uygulanması Flipped classroom- Examination of thought processes of scientific persona with scientific thinking
13 Bilgiye erişme ve doğruluğunu test etme (https://yalansavar.org/2014/02/04/elestirel-dusunce-ve-skeptisizm/) and (https://yalansavar.org/2013/01/24/astrolojiye-inanmak-icin-10-yanilgi/) texts
14 Öğrencilerin Sunumları Sunumların hazırlanması
15 Öğrencilerin Sunumları Sunumların hazırlanması
16 FİNAL 1-15. hafta

 

Dersin Kitabı

1.            “A Miniature Guide to Scientific Thinking” (Dr. Richard Paul and Dr. Linda Elder)

2.            Campbell Biology, 10th Edition (Reece, et al.)

3.            Instructor’s notes and Presentations

Diğer Kaynaklar

1.            https://www.youtube.com/watch?v=8B271L3NtAw video

2.            http://www.havingfunathome.com/2008/10/13-yesno-riddles.html

3.            https://www.youtube.com/watch?v=hOfRN0KihOU

4.            https://www.youtube.com/watch?v=S1t5_iGN0xE

5.            http://www.evrimagaci.org/makale/167

6.            “Cosmos: A Space-time Odyssey” - Episode 2 "Some of The Things That Molecules Do")

7.            (https://yalansavar.org/2014/02/04/elestirel-dusunce-ve-skeptisizm/)

8.             (https://yalansavar.org/2013/01/24/astrolojiye-inanmak-icin-10-yanilgi/)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
48
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
54
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
12
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
9
Final / Sözlü Sınav
1
14
    Toplam
155

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sağlık kurumları yöneticiliği alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinme, X
2 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme, X
3 Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme, X
4 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bir sorunu, uygun problem çözme tekniklerini kullanarak çözümleyebilme
X
5 Sağlık kurumları yöneticiliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirerek, meslektaşlarını öğrenmeye yönlendirebilme, 
X
6
Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme,
X
7 Kurum kültürü ve örgütsel iletişimini yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, bunları geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, X
9 Sağlık kurumları yöneticiliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları sağlık hizmetleri yönetimi kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme,
X
10 Sağlık kurumları yöneticiliği yaparken; alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek davranabilme, 
X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest