HIM 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Kurumlarında Pazarlama
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HIM 202
Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Sağlık hizmetleri pazarlaması kapsamındaki temel konuların anlaşılmasına yardımcı olmak amacıyla düzenlenmiştir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sağlık sektöründe pazarlamanın bileşenlerini tanımlayabilecektir,
  • Sağlık sektöründe pazarlamanın önemini açıklayabilecektir,
  • Sağlık sektörüne özel belli başlı pazarlama stratejilerini tanımlayabilecektir
  • Sağlık sektöründe, hasta ve hasta yakınlarının rollerini açıklayabilecektir
  • Sağlık sektöründe en son pazarlama eğilimlerini tanımlayabilecktir
Tanımı Sağlık sektöründe rekabetin giderek artması, ödeme sistemlerinin değişmesi ve tüketicilerin eskiye göre çok daha bilinçli olmaları pazarlamanın sağlık kurumlarının yönetiminde formal bir fonksiyon olarak kabul edilmesine neden olmuştur. Bu amaçla dersin içeriği temel pazarlama fonksiyonlarının anlatılması ve sağlık sektöründe pazarlama faaliyetlerine ilişkin temel özelliklerin öğrencilere anlatılması hedeflenerek planlanmıştır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamanın Önemi ve Geçmişi Dersin Hocasının notları ve Kaynaklar
3 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamanın Önemi ve Geçmişi Dersin Hocasının notları ve Kaynaklar
4 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Etiği Dersin Hocasının notları ve Kaynaklar
5 Sağlık Hizmetlerinde Tüketici Davranışları Dersin Hocasının notları ve Kaynaklar
6 Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Pazarlama Yönetimi ve Planlaması I Dersin Hocasının notları ve Kaynaklar
7 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Araştırmalar Dersin Hocasının notları ve Kaynaklar
8 Ara Sınav
9 Sağlık Hizmetlerinde Ürün Geliştirme ve Fiyatlandırma Stratejileri Dersin Hocasının notları ve Kaynaklar
10 Sağlık Hizmetlerinde Fiyatlandırma Stratejileri Dersin Hocasının notları ve Kaynaklar
11 Sağlık Hizmetlerinde Dağıtım Stratejileri Dersin Hocasının notları ve Kaynaklar
12 Sağlık Kurumlarında Tutundurma Stratejileri Dersin Hocasının notları ve Kaynaklar
13 Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında İnsan ve Süreç Boyutu Dersin Hocasının notları ve Kaynaklar
14 Ara Sınav II -
15 -
16 -

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar Dilaver Tengilimoğlu, Sağlık Hizmetleri Pazarlaması,\Berkowitz, Essentials of Healthcare Marketing

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
60
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
10
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
136

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sağlık kurumları yöneticiliği alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinme, X
2 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme, X
3 Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme, X
4 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bir sorunu, uygun problem çözme tekniklerini kullanarak çözümleyebilme
X
5 Sağlık kurumları yöneticiliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirerek, meslektaşlarını öğrenmeye yönlendirebilme, 
X
6
Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme,
X
7 Kurum kültürü ve örgütsel iletişimini yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, bunları geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, X
9 Sağlık kurumları yöneticiliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları sağlık hizmetleri yönetimi kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme,
X
10 Sağlık kurumları yöneticiliği yaparken; alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek davranabilme, 
X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest