HIM 204 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HIM 204
Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı İKY fonksiyonlarının teorik bağlamda yeterli düzeyde öğretilmesi ve öğrencilerin İKY fonksiyonlarını uygulayabilmeleri için gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılarak, sağlık kurumlarında İKY işlevinin analiz edilebilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İK gelişim evrelerini İKY fonksiyonları açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirir.
  • İKY uygulamaları ile ilgili verilen bilgi ve örnekleri uygulama ile ilişkilendirir.
  • Sağlık kurumlarında İKY fonksiyonları ile ilgili sorunlara dair çözümler önerir.
Tanımı Kurumlarında İKY işlevinin analiz edilebilmesi amaçlanmaktadır. Dersin İçeriği Bu derste insan kaynakları yönetiminin ortaya çıkışı ve sağlık kurumlarında İK uygulamaları, iş analizi, İK planlama, İK temin ve seçimi, eğitim ve geliştirme ve Sağlık kurumlarındaki diğer İK fonksiyonları ile ilgili konulara değinilecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Önerilen ders kitaplarının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
2 Sağlık kurumlarında İK stratejileri ve politikaları Önerilen ders kitaplarının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
3 Sağlık kurumlarında iş analizi ve iş dizaynı Önerilen ders kitaplarının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
4 Sağlık kurumlarında İK planlaması Önerilen ders kitaplarının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
5 Sağlık kurumlarında İK temin ve seçim Önerilen ders kitaplarının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
6 Sağlık kurumlarında eğitim ve geliştirme Önerilen ders kitaplarının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
7 Ara Sınav
8 Sağlık kurumlarında performans değerleme Önerilen ders kitaplarının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
9 Sağlık kurumlarında kariyer yönetimi Önerilen ders kitaplarının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
10 Sağlık kurumlarında iş değerleme Önerilen ders kitaplarının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
11 Sağlık kurumlarında ücret yönetimi Önerilen ders kitaplarının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
12 Sağlık kurumlarında iş güvenliği ve işçi sağlığı Önerilen ders kitaplarının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
13 Sağlık kurumlarında İKBS Önerilen ders kitaplarının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
14 Sağlık kurumlarında çalışanların iş yaşamına uyumlaştırılması ve sağlık kurumlarında güncel İK konuları Önerilen ders kitaplarının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
15 Vaka Analizi Önerilen ders kitaplarının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Önerilen ders kitaplarının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
17
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sağlık kurumları yöneticiliği alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinme, X
2 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme, X
3 Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme, X
4 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bir sorunu, uygun problem çözme tekniklerini kullanarak çözümleyebilme
X
5 Sağlık kurumları yöneticiliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirerek, meslektaşlarını öğrenmeye yönlendirebilme, 
X
6
Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme,
X
7 Kurum kültürü ve örgütsel iletişimini yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, bunları geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, X
9 Sağlık kurumları yöneticiliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları sağlık hizmetleri yönetimi kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme,
X
10 Sağlık kurumları yöneticiliği yaparken; alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek davranabilme, 
X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest