HIM 206 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Türk Sağlık Mevzuatı ve Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HIM 206
Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı Dünya ve Türkiye sağlık sistemlerinin incelenmesi, sınıflandırılması ve karşılaştırılması yoluyla, yararlanılabilir sonuçlar elde edilmesi ve ilgili metotların uygulamalı olarak öğrenilmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dünyadaki sağlık sistemlerinin neler olduğunu açıklayabilecektir
  • Türkiye'deki sağlık sistemlerinin neler olduğunu açıklayabilecektir
  • Dünyadaki ve Türkiye'deki sağlık sistemlerini karşılaştırabilecektir
  • Karşılaştırmalı sağlık sistemleri hakkındaki çalışmaları sınıflayabilecektir
  • Karşılaştırmalı verileri yorumlayabilecektir,
Tanımı Dünyada ve Türkiyedeki sağlık sistemlerinin incelenmesi ve karşılaştırılması anlatılacaktır. Bu karşılaştırmanın sağlık yöneticisi tarafından nasıl yorumlanabileceği ve nerelerde kullanılabileceği ile ilgili bilgiler verilecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma
2 Dünyadaki Sağlık Sistemlerinin İncelenmesi Dersin hocasının belirteceği kaynak ve ders notları
3 Dünyadaki Sağlık Sistemlerinin Sınıflandırılması Dersin hocasının belirteceği kaynak ve ders notları
4 Vaka Analizi
5 Türkiye`deki Sağlık Sistemlerinin İncelenmesi Dersin hocasının belirteceği kaynak ve ders notları
6 Türkiye`deki Sağlık Sistemlerinin İncelenmesi
7 Türkiye`deki Sağlık Sistemlerinin Sınıflandırılması Dersin hocasının belirteceği kaynak ve ders notları
8 Konuk Konuşmacı
9 Ara Sınav
10 Dünya ve Türkiye Sağlık Sistemlerinin Karşılaştırılması Dersin hocasının belirteceği kaynak ve ders notları
11 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Yaklaşımının Tanıtılması Dersin hocasının belirteceği kaynak ve ders notları
12 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Yaklaşımının Tanıtılması Dersin hocasının belirteceği kaynak ve ders notları
13 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Hakkındaki Çalışmalar Dersin hocasının belirteceği kaynak ve ders notları
14 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Hakkındaki Çalışmaların Kullanım Alanları
15 Vaka Analizi
16 Final

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar Erdal Sargutan, Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, H.Ü. Yayınları, 2006

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
5
50
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
8
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
5
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
27
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sağlık kurumları yöneticiliği alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinme, X
2 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme, X
3 Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme, X
4 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bir sorunu, uygun problem çözme tekniklerini kullanarak çözümleyebilme
X
5 Sağlık kurumları yöneticiliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirerek, meslektaşlarını öğrenmeye yönlendirebilme, 
X
6
Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme,
X
7 Kurum kültürü ve örgütsel iletişimini yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, bunları geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, X
9 Sağlık kurumları yöneticiliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları sağlık hizmetleri yönetimi kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme,
X
10 Sağlık kurumları yöneticiliği yaparken; alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek davranabilme, 
X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest