HIM 301 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HIM 301
Güz
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı sağlık kurumlarında finansal yönetime ilişkin temel ilkeleri ve teknikleri açıklamaktır. Bu dersi alan öğrencilerin finansal karar alma teknikleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu teknikleri sağlık kurumlarında uygulayabilmeleri beklenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Finansal yönetimin ilkeleri ve tekniklerini anlayabilmek,
  • Finansal karar alma süreci hakkında bilgi sahibi olmak,
  • Finansal teknikleri sağlık kurumlarında uygulayabilmek
Tanımı Sağlık kurumlarında finans fonksiyonunun amaçları, finansın temel ilkeleri, finansal karar türleri, finansal analiz teknikleri, finansman kararları, işletme sermayesi yönetimi, optimal sermaye yapısı ve sermaye maliyeti, finansal risk yönetimi

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Finansal Yönetim ve Sağlık Sektörüne Genel Bakış Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
2 Sağlık Kurumlarında Muhasebe ve Finansal Yönetim Süreci Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
3 Sağlık Kurumlarının Temel Mali Tabloları Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
4 Mali Tabloların Analizi Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
5 Finansal Planlama Süreci Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
6 Sağlık Kurumlarında Bütçeleme Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
7 Ara Sınav
8 Gelir Döngüsü Yönetimi Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
9 İşletme Sermayesi Yönetimi Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
10 Nakit Yönetimi Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
11 Yatırım, Borçlanma ve Paranın Zaman Değeri Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
12 Sermaye Maliyeti Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
13 Sermaye Bütçelemesi Kararları Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
14 Sağlık Kurumlarında Sermaye Yapısı Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
15 Risk Yönetimi Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
16 Final Sınavı.

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar Harrison, Carlene, William P. Harrison (2013), Introduction to Healthcare Finance and Accounting, International Edition, Cengage Learning

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
22
    Toplam
165

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sağlık kurumları yöneticiliği alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinme, X
2 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme, X
3 Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme, X
4 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bir sorunu, uygun problem çözme tekniklerini kullanarak çözümleyebilme
X
5 Sağlık kurumları yöneticiliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirerek, meslektaşlarını öğrenmeye yönlendirebilme, 
X
6
Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme,
X
7 Kurum kültürü ve örgütsel iletişimini yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, bunları geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, X
9 Sağlık kurumları yöneticiliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları sağlık hizmetleri yönetimi kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme,
X
10 Sağlık kurumları yöneticiliği yaparken; alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek davranabilme, 
X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest