HIM 302 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Bilgi Sistemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HIM 302
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencilerin genelde modern işletmelerin özelde ise sağlık kuruluşlarının karar destek sürecinde kullanmak zorunda olduğu bilgileri üreten bilişim sistemleri ve bilişim teknolojileri konusunda temel kavramları ve uygulamaları öğrenmesi ve hastane ve sağlık kuruluşlarında bilişim sistemlerinin hangi amaçlarla kullanılabileceğinin tartışılması
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Veri ve bilgi tanımları, farklılıkları ve sağlık kuruluşlarında öneminin kavranması
  • Farklı bilişim sistemleri türlerinin tanımlanabilmesi ve sağlık kuruluşları uyarlaması
  • Veritabanı dizayn ve kurlumu ile ilgili becerilerin kazanılması ve hastane veritabanı uygulama örnekleri
  • Bilişim sistemi ve teknoloji ayrımının yapılabilmesi
Tanımı

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yönetim Bilişim Sistemleri tanım ve tarihçe Dersin hocasının önereceği kaynak ve ders notları
2 Veri-Bilgi-İşlenmiş Bilgi ve sağlık sektörü örnekleri Dersin hocasının önereceği kaynak ve ders notları
3 Bilişim Sisteminin Alt Parçaları Dersin hocasının önereceği kaynak ve ders notları
4 Bilişim Sistemlerinin Sınıflandırılması (hiyerarşik, fonksiyonel) Dersin hocasının önereceği kaynak ve ders notları
5 Sağlık Bilişim Sistemlerinin Sınıflandırılması Dersin hocasının önereceği kaynak ve ders notları
6 Karar Alma Süreci ve Bilişim Sistemleri Desteği Dersin hocasının önereceği kaynak ve ders notları
7 Ara Sınav
8 Bilişim Etiği ve Uygulama Örnekleri Dersin hocasının önereceği kaynak ve ders notları
9 Donanım ve Yazılım Dersin hocasının önereceği kaynak ve ders notları
10 Veritabanı ve Sağlık uygulamaları Dersin hocasının önereceği kaynak ve ders notları
11 Sistem Analiz ve Dizaynı Dersin hocasının önereceği kaynak ve ders notları
12 Hastane Bilişim Sistemlerinin Kurulumunda Kritik Başarı Faktörleri Dersin hocasının önereceği kaynak ve ders notları
13 Zeki Karar Destek Sistemleri Dersin hocasının önereceği kaynak ve ders notları
14 Sağlık Bilgi Sistemleri ile ilgili Öğrenci Sunumları Dersin hocasının önereceği kaynak ve ders notları
15 Sağlık Bilgi Sistemleri ile ilgili Öğrenci Sunumları Dersin hocasının önereceği kaynak ve ders notları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
7
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sağlık kurumları yöneticiliği alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinme,
2 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme, X
3 Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme, X
4 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bir sorunu, uygun problem çözme tekniklerini kullanarak çözümleyebilme
X
5 Sağlık kurumları yöneticiliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirerek, meslektaşlarını öğrenmeye yönlendirebilme, 
X
6
Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme,
7 Kurum kültürü ve örgütsel iletişimini yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, bunları geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme,
9 Sağlık kurumları yöneticiliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları sağlık hizmetleri yönetimi kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme,
10 Sağlık kurumları yöneticiliği yaparken; alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek davranabilme, 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest