HIM 303 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Kurumlarında İşlemler Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HIM 303
Güz
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin sağlık kurumlarında operasyonların stratejik önemini, piyasada nasıl rekabet üstünlüğü sağlayabileceğini ve operasyonların diğer üretim fonksiyonların ile ilişkisini kavraması ve operasyonların tasarımı, yönetimi ve ilgili teknikler konusunda fikir sahibi olması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, İşlemler Yönetimi’nde kullanılan temel kavramları ve stratejileri tanımlayabileceklerdir.
  • Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, İşletmenin değişik alanlarındaki İşlemler Yönetimi sorunlarını tanımlayabilecekerdir.
  • Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, İşlemler Yönetimi problemlerinin çözümlerini yorumlayabileceklerdir.
  • Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, İşlemler Yönetimi’nde kullanılan matematiksel teknikleri uygulayabileceklerdir.
  • Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, İşlemler Yönetimi’ndeki matematiksel teknikleri kullanarak alınan stratejik ve taktiksel kararların firmanın başarısı üzerindeki etkilerini tahmin edebileceklerdir.
Tanımı Bu derste üretim sistemleri, operasyon yönetimi fonksiyonları, üretim planlaması, stok yönetimi, ürün ve hizmet tasarımı, süreç ve ürün stratejileri, kapasite planlaması, tesis yeri seçimi, yerleşim stratejileri üzerinde durulacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sağlıkta Tarihsel gelişim Süreci ve Eğilimler Öğretim üyesi tarafından önerilen kaynaklar
2 Sağlık Kurumlarında İşlemler Yönetimine Giriş Öğretim üyesi tarafından önerilen kaynaklar
3 Ürün Tasarımı ve Süreç Tasarımı Öğretim üyesi tarafından önerilen kaynaklar
4 Tahminleme Öğretim üyesi tarafından önerilen kaynaklar
5 Kapasite Planlama Öğretim üyesi tarafından önerilen kaynaklar
6 Kuruluş Yeri Öğretim üyesi tarafından önerilen kaynaklar
7 Vize Sınavı Öğretim üyesi tarafından önerilen kaynaklar
8 Yerleşim Yeri Kararları Öğretim üyesi tarafından önerilen kaynaklar
9 Sağlık Kurumlarında Tedarik Zinciri Yönetimi Öğretim üyesi tarafından önerilen kaynaklar
10 Stok Yönetimi Öğretim üyesi tarafından önerilen kaynaklar
11 Kuyruk Hattı Modelleme Öğretim üyesi tarafından önerilen kaynaklar
12 Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi Öğretim üyesi tarafından önerilen kaynaklar
13 Yalık Sağlık Yönetimi Öğretim üyesi tarafından önerilen kaynaklar
14 Dönem Projesi Sunumları Öğretim üyesi tarafından önerilen kaynaklar
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Ders kitabı: Operations Management. Jay Heizer and Barry Render 10th Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2011.Kitabın powerpoint sunumlarından yararlanılır.
Diğer Kaynaklar Operations Management. Roberta S. Russell and Bernard W. Taylor III, Fourth Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2003. Operations Management, Richard B. Chase, F. Robert Jacobs and Nicholas J. Aquilano, Eleventh Edition, McGraw Hill, New York, 2006.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
7
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
17
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
160

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sağlık kurumları yöneticiliği alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinme, X
2 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme, X
3 Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme, X
4 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bir sorunu, uygun problem çözme tekniklerini kullanarak çözümleyebilme
X
5 Sağlık kurumları yöneticiliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirerek, meslektaşlarını öğrenmeye yönlendirebilme, 
X
6
Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme,
X
7 Kurum kültürü ve örgütsel iletişimini yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, bunları geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, X
9 Sağlık kurumları yöneticiliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları sağlık hizmetleri yönetimi kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme,
X
10 Sağlık kurumları yöneticiliği yaparken; alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek davranabilme, 
X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest