HIM 304 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Kurumlarında Lojistik ve Satın Alma
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HIM 304
Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Günümüz Sağlık Kuruluşları Yöneticiliğinde ihtiyaç duyulan modern lojistik yönetimi yaklaşım ve stratejileri için gereken temel kavram, bilgi ve becerileri kazandırmak. Sağlık hizmetleri üretiminin etkili, verimli ve kesintisiz sürdürülebilmesi için doğru girdinin, doğru zamanda, doğru miktarda, doğru koşullarda ve en iyi maliyetle sürece dahil edilerek sağlayacak kavram, bilgi ve beceriye sahip lojistik yöneticileri yetiştirmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sağlık kuruluşlarında depo yönetimini ve stok kontrolünü tanımlayabilecektir
  • Sağlık kurumlarında stok muhasebesi uygulamaaçıklayabilecektir,
  • Sağlık kurumlarında malzeme yönetimi değerlendirebilececektir,
  • Sağlık hizmetlerinde lojistik yönetimi alanındaki güncel konuları açıklayabilecektir
Tanımı Öğrencileri sağlık hizmetlerinde lojistik yönetimi alanındaki güncel bilgi ve beceriler ile donatmak, gerek kamu, gerekse özel sağlık kuruluşlarındaki ilgili yönetim kademelerine hazırlamaktır. Bunu yerine getirirken de yalnızca operasyonel işlemlerin sınırlamasında kalmamak, fakat aynı zamanda rekabet avantajı kazandırıcı yönetim uygulamalarına dönük stratejik bir perspektif de kazandırmak, hedeflenmektedir. Sağlık Hizmetlerinde Lojistik Yönetimi dersinde öğrencinin sağlık hizmetlerinde malzeme yönetimi döngüsünü meydana getiren planlama, satın alma, depolama, stok yönetimi, taşıma, kullanıma hazırlık, tüketim ve geridönüşüm/atık yönetimi konuları hakkında gerekli teknik, istatistiki ve kavramsal bilgi ve becerileri kazanması beklenmektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramı Dersin hocasının vereceği kaynak ve ders notları
3 Lojistik Yönetimi Sağlık Kurumlarında Malzeme Yönetimi Dersin hocasının vereceği kaynak ve ders notları
4 Sağlık Kurumlarında Malzeme Yönetimi Dersin hocasının vereceği kaynak ve ders notları
5 Malzeme İhtiyaç Planlaması Dersin hocasının vereceği kaynak ve ders notları
6 Stok Yönetimi Dersin hocasının vereceği kaynak ve ders notları
7 Stok Yönetimi
8 Vize Sınavı Dersin hocasının vereceği kaynak ve ders notları
9 Satın alma Yönetimi Dersin hocasının vereceği kaynak ve ders notları
10 Sağlık Kurumlarında İhale Süreci Dersin hocasının vereceği kaynak ve ders notları
11 Sağlık Kurumlarında Yasal Çerçeve Dersin hocasının vereceği kaynak ve ders notları
12 Tedarikçi Seçimi Dersin hocasının vereceği kaynak ve ders notları
13 Depo Yönetimi Dersin hocasının vereceği kaynak ve ders notları
14 Sağlık Kurumlarında Lojistik Sistem ve Teknolojileri Dersin hocasının vereceği kaynak ve ders notları
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar Ş. Burak Bekaroğlu, Sağlık Hizmetlerinde Lojistik Yönetimi Dersnotları Dean S. Ammer, Purchasing and Materials Management for Health Care Institutions, Lexington Edward D. Sanderson, Hospital Purchasing and Inventory Management, Aspen William L. Scheyer, Handbook of Health Care Material Management, Aspen

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
10
Proje
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
8
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sağlık kurumları yöneticiliği alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinme, X
2 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme, X
3 Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme, X
4 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bir sorunu, uygun problem çözme tekniklerini kullanarak çözümleyebilme
X
5 Sağlık kurumları yöneticiliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirerek, meslektaşlarını öğrenmeye yönlendirebilme, 
X
6
Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme,
X
7 Kurum kültürü ve örgütsel iletişimini yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, bunları geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, X
9 Sağlık kurumları yöneticiliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları sağlık hizmetleri yönetimi kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme,
X
10 Sağlık kurumları yöneticiliği yaparken; alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek davranabilme, 
X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest