HIM 305 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HIM 305
Güz
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Sağlık işletmelerinde halkla ilişkilerin yeri, önemi, halkla ilişkiler örgütlenmesi ve sağlık işletmelerinin hizmet ettiği toplumu ve personeli tanıması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sağlık kurumlarında halkla ilişkiler kavramının önemini,
  • Sağlık kurumlarında "halkla ilişkiler" dendiğinde akla gelen paydaşlar ve bu paydaşların değişik ihityaçlarına cevap vermeyi,
  • sağlık kurumlarında adı geçen paydaşlar ile etkili iletişim kurmayı öğreneceklerdir.
Tanımı Dersin amacı doğrultusunda bir akademik dönem bıyunca öğrencilere, işletmeyi topluma tanıtması, sağlık iletişimi , sağlığı geliştirme , İletişim teknikleri ve iletişim yöntemleri, sosyokültürel konumu belirleyen faktörler, sosyoekonomik ve kültürel konumun sağlık üzerine etkileri, halkla ilişkilerde örgütlenme modelleri ve sorun çözme.konularında detaylı eğitim verilecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Halkla İlişkiler kavramının tanımı, Halkla İlişkilerin kapsamı ve içeriği, Halkla İlişkilerin gelişimi Dersin hocası tarafından tavsiye edilecek kaynak ve notlar
2 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler ihtiyacını ortaya çıkaran nedenler ve Sağlık kurumlarında Halkla İlişkilerin önemi Dersin hocası tarafından tavsiye edilecek kaynak ve notlar
3 Halkla İlişkilere yakın kavramlar; Halkla İlişkiler ve İletişim Dersin hocası tarafından tavsiye edilecek kaynak ve notlar
4 Halkla İlişkilere yakın kavramlar; Renkler, amblem, logo, slogan v.b Dersin hocası tarafından tavsiye edilecek kaynak ve notlar
5 Halkla İlişkilere Yakın Kavramlar; Halkla İlişkiler ve Reklam, Dersin hocası tarafından tavsiye edilecek kaynak ve notlar
6 Halkla İlişkiler ve Pazarlama, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Propaganda Dersin hocası tarafından tavsiye edilecek kaynak ve notlar
7 Sınıf İçi Aktivite Dersin hocası tarafından tavsiye edilecek kaynak ve notlar
8 Ara Sınav Dersin hocası tarafından tavsiye edilecek kaynak ve notlar
9 Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkilerin örgütlenme biçimi, Halkla İlişkiler departmanlarının yapılanması Dersin hocası tarafından tavsiye edilecek kaynak ve notlar
10 Sağlık Kuruluşlarında halkla ilişkiler faaliyetleri; Lobicilik, sponsorluk, imaj yaratma Dersin hocası tarafından tavsiye edilecek kaynak ve notlar
11 Sağlık kurumlarında Halkla İlişkilerde hedef kitle, hedef kitlenin tanımı Dersin hocası tarafından tavsiye edilecek kaynak ve notlar
12 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkilerde Medya İle İlişkiler, Etkin medya yönetimi, takibi ve medya seçimi Dersin hocası tarafından tavsiye edilecek kaynak ve notlar
13 Sağlık Kurumlarında Kurum içi halkla ilişkiler, Uygulama alanları. İç hedef kitlenin tanımı ve belirlenmesi Dersin hocası tarafından tavsiye edilecek kaynak ve notlar
14 Sağlık kurumlarında, Kurum Dışı Halkla İlişkiler ve İletişim Dersin hocası tarafından tavsiye edilecek kaynak ve notlar
15 Sağlık kurumlarında Halkla İlişkiler alanında görev yapacak kişilerde bulunması gereken özellikler ile görev ve sorumlulukları Dersin hocası tarafından tavsiye edilecek kaynak ve notlar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
128

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sağlık kurumları yöneticiliği alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinme, X
2 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme, X
3 Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme, X
4 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bir sorunu, uygun problem çözme tekniklerini kullanarak çözümleyebilme
X
5 Sağlık kurumları yöneticiliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirerek, meslektaşlarını öğrenmeye yönlendirebilme, 
X
6
Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme,
X
7 Kurum kültürü ve örgütsel iletişimini yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, bunları geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, X
9 Sağlık kurumları yöneticiliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları sağlık hizmetleri yönetimi kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme,
X
10 Sağlık kurumları yöneticiliği yaparken; alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek davranabilme, 
X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest