HIM 306 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Kurumlarında Muhasebe
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HIM 306
Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı sağlık kurumlarında finansal ve yönetim muhasebesine ilişkin temel ilkeleri ve uygulamaları açıklamaktır. Ders sonunda öğrencilerin sağlık kurumlarında muhasebe kayıtlarının nasıl gerçekleştirildiğini anlamaları ve bu kurumlardaki maliyetleri analiz edebilmeleri beklenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Işletmelerdeki muhasebe süreci hakkında bilgi sahibi olmak
  • Sağlık kurumlarında muhasebe kayıtlarını yapabilmek
  • Sağlık kurumlarında maliyet analizlerini gerçekleştirebilmek
Tanımı Muhasebe süreci, Günlük defter, büyük defter kayıtları ve mizan, ticari faaliyetler ve stoklar, dönen varlıklar, kısa vadeli yükümlülükler, duran varlıklar ve ilgili muhasebe kayıtları, amortiman işlemleri, maliyet türleri, maliyet-hacim-kar analizleri, maliyetlerin dağıtımı, faaliyet tabanlı maliyetleme

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Finansal Muhasebeye Giriş Dersi veren öğretim elemanın önereceği kaynaklar
2 Muhasebe Döngüsüne Genel Bakış Dersi veren öğretim elemanın önereceği kaynaklar
3 Büyük Defter ve Mizan Dersi veren öğretim elemanın önereceği kaynaklar
4 Düzeltme Kayıtları Dersi veren öğretim elemanın önereceği kaynaklar
5 Muhasebe Döngüsünün Tamamlanması Dersi veren öğretim elemanın önereceği kaynaklar
6 Ticari Faaliyetler ve Stoklar Dersi veren öğretim elemanın önereceği kaynaklar
7 Dönen Varlıklar ve Kısa Vadeli Yükümlülükler Dersi veren öğretim elemanın önereceği kaynaklar
8 Vize
9 Duran Varlıklar ve Amortisman Dersi veren öğretim elemanın önereceği kaynaklar
10 Nakit Akım Tablosu Dersi veren öğretim elemanın önereceği kaynaklar
11 Yönetim ve Maliyet Muhasebesinin Esasları Dersi veren öğretim elemanın önereceği kaynaklar
12 Maliyet Türleri, Davranışları ve Tahmini Dersi veren öğretim elemanın önereceği kaynaklar
13 Maliyet-Hacim-Kar Analizleri Dersi veren öğretim elemanın önereceği kaynaklar
14 Maliyet Dağıtımı Dersi veren öğretim elemanın önereceği kaynaklar
15 Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Dersi veren öğretim elemanın önereceği kaynaklar
16 Final

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar Harrison, Walter T., Charles T. Horngren, C.William Thomas, Themin Suwardy (2014): Financial Accounting, Global Edition, 9th ed., Pearson Int. Simga-Mugan, Can, Nazlı Hosal Akman (2012): Principles of Financial Accounting Based on IFRS, 5th ed., McGraw-Hill Atrill, Peter (2015): Management Accounting for Decision Makers, 9th ed. Pearson Int.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
3
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
Ödev
3
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
17
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sağlık kurumları yöneticiliği alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinme, X
2 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme, X
3 Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme,
4 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bir sorunu, uygun problem çözme tekniklerini kullanarak çözümleyebilme
X
5 Sağlık kurumları yöneticiliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirerek, meslektaşlarını öğrenmeye yönlendirebilme, 
6
Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme,
7 Kurum kültürü ve örgütsel iletişimini yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, bunları geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme,
9 Sağlık kurumları yöneticiliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları sağlık hizmetleri yönetimi kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme,
X
10 Sağlık kurumları yöneticiliği yaparken; alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek davranabilme, 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest