HIM 350 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Halk Sağlığı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HIM 350
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrenciler; toplumun sağlığını koruma ve geliştirmede hekimin rolünü, bu amaçla yapılan uygun müdahale yöntemlerini ve sağlık hizmetlerinin yönetimiyle ilgili temel kavramları açıklayabileceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sağlık kavramını tanımlayabilecektir
  • Bir toplumda ki sağlık belirleyiclerini değerlendirebilecektir,
  • Toplumdaki risk gruplarını ve sağlığı koruma düzeylerini tanımlayabilecektir,
  • Sağlığı geliştirmeye yönelik yapılan uluslararası çalışmaları açıklayabilecektir,
Tanımı Ders kapsamında, toplum sağlığının temeli olan bireysel sağlık kavramı ve toplum yapısı gibi temel konular anlatılacaktır. Sağlıklı bir toplum yaratmak ve sürdürebilmek için öğrencilerin bilmesi gereken temel kavramların anlatılacağı derste; toplum ve sağlık konusunda yapılan çalışmalar ve temel faktörler üzerinde durulacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Halk sağlığı ve Tarihsel gelişimi Dersin öğretim elemanı tarafından tavsiye edilecek kaynaklardaki ilgili bölümler
2 Sağlık Kavramı ve Genel Terimler Dersin öğretim elemanı tarafından tavsiye edilecek kaynaklardaki ilgili bölümler
3 Sağlık ve Hastalık Kavramı Dersin öğretim elemanı tarafından tavsiye edilecek kaynaklardaki ilgili bölümler
4 Bayram
5 Sağlık Kavramın Temel Belirleyicileri :Çevre (biyolojik, fiziki ve sosyal), Davranışlar (değerler, tutumlar ve alışkanlıklar), Dersin öğretim elemanı tarafından tavsiye edilecek kaynaklardaki ilgili bölümler
6 Sağlık Kavramın Temel Belirleyicileri: Kalıtım, Sağlık Hizmetleri Dersin öğretim elemanı tarafından tavsiye edilecek kaynaklardaki ilgili bölümler
7 Ara Sınav
8 Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Yararları Dersin öğretim elemanı tarafından tavsiye edilecek kaynaklardaki ilgili bölümler
9 Halk Sağlığını İlgilendiren Çalışma ve Politikalar Dersin öğretim elemanı tarafından tavsiye edilecek kaynaklardaki ilgili bölümler
10 Eğitim- Meslek, Gelir Düzeyi ve Sağlık, Kırsal- kentsel alan ve sağlık kavramlarının açıklanması. Dersin öğretim elemanı tarafından tavsiye edilecek kaynaklardaki ilgili bölümler
11 Toplum- Cinsiyet- ve Sağlık Etkileşimi Dersin öğretim elemanı tarafından tavsiye edilecek kaynaklardaki ilgili bölümler
12 Ülkemizde Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi, Koruyucu (Kişiye yönelik; çevreye yönelik), Tedavi edici, Rehabilitasyon hizmetleri. Dersin öğretim elemanı tarafından tavsiye edilecek kaynaklardaki ilgili bölümler
13 Hastalıkların Tedavisinde Geleneksel Yaklaşımlar Dersin öğretim elemanı tarafından tavsiye edilecek kaynaklardaki ilgili bölümler
14 Öğrenci Sunumları
15 Öğrenci Sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar Sağlık Bakanlığı ve TÜİK İstatistikleri, The World Health Reports (2000-2012), WHO, Geneva, \Switzerland, Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Editörler: Bertan M, Güler Ç. Güneş Kitabevi Ltd.Şti. Ankara, 1995; Denise M.Oleske. Epidemiology and Delivery of Health Care Services, 2009

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
6
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
170

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sağlık kurumları yöneticiliği alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinme, X
2 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme, X
3 Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme, X
4 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bir sorunu, uygun problem çözme tekniklerini kullanarak çözümleyebilme
X
5 Sağlık kurumları yöneticiliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirerek, meslektaşlarını öğrenmeye yönlendirebilme, 
X
6
Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme,
X
7 Kurum kültürü ve örgütsel iletişimini yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, bunları geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, X
9 Sağlık kurumları yöneticiliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları sağlık hizmetleri yönetimi kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme,
X
10 Sağlık kurumları yöneticiliği yaparken; alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek davranabilme, 
X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest