HIM 360 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Yönetiminde Etik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HIM 360
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Etik dersi ile sağlık alanında uygulanan etik ndeğerlerin neler olduğu belirlenerek, anlaşılması ve yorumlanmasını kolaylaştıracak bilgilere yer verildiğinden sağlık kuruluşları yöneticiliği alanında görev alacak kişileri, konu ile ilgili etik problemlerin çözümünde en uygun sonuca ulaşması amaçlanmaktadır. Ayrıca, sağlık kurumları yönetiminde etik ile ilgili temel kavramları açıklamak ve sağlık kurumlarında etik uygulamaların incelenmesine teorik altyapı hazırlamak, güncel örnekler vermek de hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sağlık hizmetleri ve etik arasındaki ilişkiyi açıklayabilecektir,
  • Sağlık kurumlarında etik ile ilgili uygulamaları analiz edebilecektir,
Tanımı Dersin ilk yarısında sağlık etiğinin temelleri anlatılacaktır. İkinci yarısında ise, etik ve hukuk arasındaki ilişkiden yola çıkarak, tıpta etik ve yönetimde etik karar verme üzerine çalışılacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık Hukukunun Amacını Teşkil Eden Temel Haklar Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
2 Sağlık Hukukunun Amacını Teşkil Eden Temel Haklar Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
3 Sağlık Hizmetlerinde Medeni Hukuk Sorumluluğu Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
4 Sağlık Hizmetlerinde Ceza Hukuku Sorumluluğu Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
5 Tanı ve Tedavi Kusurları: Suç ve Şekilleri & Hastanın Aydınlatılması ve Onam Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
6 Devletin Sağlık Hizmetlerinden Sorumluluğu Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
7 Hasta Hakları ile ilgili Ulusal ve Uluslararası Bildirgeler Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
8 Etik Nedir? Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
9 Hukuk ve Etik Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
10 Etik Karar Verme Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
11 Etik Karar Verme: Hastanede neler oluyor?, Vaka analizi Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
12 Mesleki Etik Tanımı ve Tıp Etiğine Giriş Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
13 Tıp Etiğinin Temelleri Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
14 Halk Sağlığı Politikası ve Türkiye’deki Uygulamalar Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
15 Halk Sağlığı Politikasının Etik Temelleri Dersin hocasının ders notları ve göstereceği kaynaklar
16 Final

 

Dersin Kitabı PowerPoint sunumları, Dersin hocası tarafından düzenlenecek notlar ve diğer kaynaklar
Diğer Kaynaklar HAKERİ, Hakan, Tıp Hukuku, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2010 HATUN, Şükrü, Hasta Hakları, İstanbul, İletişim Yayınları.1999

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
21
Final / Sözlü Sınav
1
21
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sağlık kurumları yöneticiliği alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinme, X
2 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme, X
3 Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme, X
4 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bir sorunu, uygun problem çözme tekniklerini kullanarak çözümleyebilme
X
5 Sağlık kurumları yöneticiliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirerek, meslektaşlarını öğrenmeye yönlendirebilme, 
X
6
Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme,
X
7 Kurum kültürü ve örgütsel iletişimini yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, bunları geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, X
9 Sağlık kurumları yöneticiliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları sağlık hizmetleri yönetimi kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme,
X
10 Sağlık kurumları yöneticiliği yaparken; alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek davranabilme, 
X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest