HIM 370 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HIM 370
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu derste Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Yönetim Sistemleri kavramları, Toplam Kalite Yönetimi teknikleri ve İstatistiksel Süreç Yönetimi araçlarının tanıtılması; kontrol çizelgelerini yorumlamak içın gerekli temelinin oluşturulması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sağlık kurumlarında kalite ve kalite yönetimi tanımlayabilecektir,
  • Sağlık kurumları kalite yönetiminde karşlaşılan problemlerin stratejik önemlerini açıklayabilecektir,
  • Sağlık Kurumlarında kalite kavramını ve kontrol yöntemlerini tanımlayabilecektir,
  • Sağlık kurumlarındaki toplam kalite yönetimi felsefesini yorumlayabilecektir,
  • Sağlık kurumlarında toplam kalite yönetiminin aşamalarını tanımlayabilecektir,
Tanımı Kalite kavramı, teorisyenler ve teoriler, teoriğin sağlık hizmetlerine uygulanabilirliği, toplum ve hasta ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve önerilerin ortaya konmasında bilimsel yöntemlerin ve sürekli kalite iyileştirme prensiplerinin vurgulanması, istatistiki kalite kontrol, kalite güvence sistemleri, sürekli kalite iyileştirme ve toplam kalite yönetimi arasındaki farklılıkların tartışılması, öğrencilerin istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak takım çalışması halinde sağlık hizmetlerinde altyapı, süreç ve çıktıların iyileştirilmesine yönelik performans değerlendirme yöntemlerinin tartışılması.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kalite Kavramına Giriş Dersin öğretim elemanı tarafından tavsiye edilecek kaynaklardaki ilgili bölümler
2 Toplam Kalite Yönetimi’nin Prensip ve Uygulamaları Dersin öğretim elemanı tarafından tavsiye edilecek kaynaklardaki ilgili bölümler
3 Toplam Kalite Yönetimi’nin Araç ve Teknikleri Dersin öğretim elemanı tarafından tavsiye edilecek kaynaklardaki ilgili bölümler
4 Yönetim ve Planlama Araçları Dersin öğretim elemanı tarafından tavsiye edilecek kaynaklardaki ilgili bölümler
5 İstatistik’in Temel Kavramları Dersin öğretim elemanı tarafından tavsiye edilecek kaynaklardaki ilgili bölümler
6 Değişkenler için Kontrol Çizelgeleri Dersin öğretim elemanı tarafından tavsiye edilecek kaynaklardaki ilgili bölümler
7 Değişkenler için Kontrol Çizelgeleri Dersin öğretim elemanı tarafından tavsiye edilecek kaynaklardaki ilgili bölümler
8 Ara Sınav Dersin öğretim elemanı tarafından tavsiye edilecek kaynaklardaki ilgili bölümler
9 Değişkenler için İlave İSK Teknikleri Dersin öğretim elemanı tarafından tavsiye edilecek kaynaklardaki ilgili bölümler
10 Nitelikler için Kontrol Çizelgeleri Dersin öğretim elemanı tarafından tavsiye edilecek kaynaklardaki ilgili bölümler
11 Nitelikler için Kontrol Çizelgeleri Dersin öğretim elemanı tarafından tavsiye edilecek kaynaklardaki ilgili bölümler
12 Niteliklerle Kabul Örneklemesi Dersin öğretim elemanı tarafından tavsiye edilecek kaynaklardaki ilgili bölümler
13 Kabul Örneklemesi Sistemleri Dersin öğretim elemanı tarafından tavsiye edilecek kaynaklardaki ilgili bölümler
14 Kabul Örneklemesi Sistemleri Dersin öğretim elemanı tarafından tavsiye edilecek kaynaklardaki ilgili bölümler
15 Güvenilirlik Dersin öğretim elemanı tarafından tavsiye edilecek kaynaklardaki ilgili bölümler
16 Final

 

Dersin Kitabı Ders Kitabı: Quality Control. Dale H. Besterfield, 8th Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2009. Kitabın powerpoint sunumlarından yararlanılır.
Diğer Kaynaklar Total Quality Management. Besterfield, D.H., Besterfield-Michna, C., Besterfield, G.H., and Besterfield-Sacre, M. 3rd Edition, Prentice-Hall, New Jersey, 2003. / Principles of Operations Management. Jay Heizer and Barry Render, 6th Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2006. / Statistical Quality Design and Control. Richard E. DeVor, Tsong-how Chang and John W. Sutherland, 2nd Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2007.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
21
Final / Sözlü Sınav
1
21
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sağlık kurumları yöneticiliği alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinme, X
2 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme, X
3 Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme, X
4 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bir sorunu, uygun problem çözme tekniklerini kullanarak çözümleyebilme
X
5 Sağlık kurumları yöneticiliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirerek, meslektaşlarını öğrenmeye yönlendirebilme, 
X
6
Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme,
X
7 Kurum kültürü ve örgütsel iletişimini yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, bunları geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, X
9 Sağlık kurumları yöneticiliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları sağlık hizmetleri yönetimi kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme,
X
10 Sağlık kurumları yöneticiliği yaparken; alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek davranabilme, 
X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest