HIM 402 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Politikası ve Planlaması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HIM 402
Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Sağlık Politikası ve Planlaması dersinin amacı; sağlık politikaları ve planlama yöntemleri ile sağlık politikalarını oluşturan ve etkileyen faktörlerin incelenmesidir. Ders kapsamında ayrıca güncel yaklaşımlar çerçevesinde Türk sağlık politikası analiz edilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sağlık politikası ve planlaması ile ilgili temel kavramları ve modelleri uzmanlık düzeyinde kavrayabilmek.
  • Sağlık politikalarını belirleyen faktörler konusunda bilgi kazanmak, bu alanda yaşanan değişimi izleyebilmek ve analiz edip yorumlayabilmek.
  • Sağlık politikalarını değerlendirebilmek ve analiz edip yorumlayabilmek
Tanımı Bu derste, sağlık politikası ve planlaması kavramı üzerinde durularak sağlık politikası belirleme ve uygulama süreci ile planlama yöntemleri hakkında gerekli bilgiler verilecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık politikası ve planlaması ile ilgili kavramlar ve modeller Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
2 Sağlık politikalarını etkileyen faktörler Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
3 Sağlık politikası belirleme süreci Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
4 Sağlık politikası uygulama süreci Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
5 Sağlık politikalarının değerlendirilmesi Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
6 Ara Sınav
7 Sağlık hizmetlerinde devletin rolü Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
8 Küreselleşme ve sağlık hizmetleri Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
9 Türk sağlık politikaları Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
10 Türk sağlık sistemi ve Türk sağlık reformları Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
11 Planlama yöntemleri ve süreçleri Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
12 Sağlık hizmetlerinde kapasite planlama Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
13 Sağlık Bakanlığı stratejik planı Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
14 Öğrenci Sunumları
15 Öğrenci Sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
1
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
17
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sağlık kurumları yöneticiliği alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinme, X
2 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme, X
3 Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme,
4 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bir sorunu, uygun problem çözme tekniklerini kullanarak çözümleyebilme
X
5 Sağlık kurumları yöneticiliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirerek, meslektaşlarını öğrenmeye yönlendirebilme, 
X
6
Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme,
X
7 Kurum kültürü ve örgütsel iletişimini yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, bunları geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, X
9 Sağlık kurumları yöneticiliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları sağlık hizmetleri yönetimi kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme,
X
10 Sağlık kurumları yöneticiliği yaparken; alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek davranabilme, 
X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest