HIM 410 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Kurumlarında Sağlık Sigortacılığı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HIM 410
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, sağlık sigortacılığına ilişkin temel kavramlar, sigortanın doğuşu, sigorta türleri, Türkiye ve dünyadaki uygulamalar, sağlık hizmetleri finansmanında sigortanın rolü; sigortanın doğuşu, sigorta türleri konularında öğrencilere bilgi kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sağlık hizmetleri finansman sistemlerini tanımlayabilecek,
  • Sağlık sigortasının, tarihsel gelişimini açıklayabilecektir,
  • Sağlık sigortasının sağlık sistemleri üzerine etkilerisini yorumlayabilecektir,
  • Zorunlu ve özel sağlık sigortasının maliyetinin sağlık hizmetleri üzerine etkisini tanımlayabşlecektir,
  • Zorunlu ve özel sağlık sigortasının maliyetinin sağlık hizmetleri üzerine etkisini tanımlayabilecektir,
  • Sağlık sigortacılığı ve ödeme sistemlerinde yaşanan son gelişmeleri açıklayabilecektir.
Tanımı Sağlık hizmetleri finansman sistemleri hakkında genel bilgiler, sağlık sigortası ve ödeme sistemleri, sigortacılığın tarihsel gelişimi, kapsamı, sigortalılığın sağlık hizmetleri kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, sağlık sigortası türleri, özel sigorta ve sosyal sigorta, sağlık sigortası sistemlerinin hizmet kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, zorunlu ve özel sağlık sigortasının, maliyet paylaşımının sağlık hizmeti kullanımı ve sağlık üzerine etkisi, dünyada ve ülkemizde sağlık sigortacılığı, sigortacılık alanında yaşanan sorunlar, reform çabaları, maliyet kısma yöntemleri ve bunların hizmet maliyeti, kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, sağlık sigortacılığı ve ödeme sistemlerinde yaşanan son gelişmeler üzerinde durulacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sosyal güvenlik sistemi ve sağlık sistemi Sağlık sigortacılığı açısından genel bir çerçeve, sosyal güvenlik sistemi, sağlık sistemi, sağlık hizmetlerinin özellikleri, sağlık harcamaları, sağlık hizmetleri finansmanı Orhaner, E. (2000) Türkiye’de Sağlık Sigortacılığı, Bölüm 1
2 Sigorta ve sağlık sigortasında kavramlar Orhaner, E. (2000) Türkiye’de Sağlık Sigortacılığı, Bölüm 1
3 Sağlık ve sağlık sigortasının tarihçesi, sağlık sigortasının ortaya çıkış nedenleri Orhaner, E. (2000) Türkiye’de Sağlık Sigortacılığı, Bölüm 1
4 Sağlık sigortası çeşitleri ve sağlık sigortası piyasasının özellikleri Orhaner, E. (2000) Türkiye’de Sağlık Sigortacılığı, Bölüm 1
5 Sağlık Sigortasının Arz ve Talep Üzerindeki Etkisi Orhaner, E. (2000) Türkiye’de Sağlık Sigortacılığı, Bölüm 1
6 Ödeme Sistemleri: Genel Bir Bakış Orhaner, E. (2000) Türkiye’de Sağlık Sigortacılığı, Bölüm 1
7 Ödeme Sistemleri: Sağlık Bakım Profesyonellerinin ve Organizasyonların Ödeme Yöntemleri Orhaner, E. (2000) Türkiye’de Sağlık Sigortacılığı, Bölüm 1
8 Ara sınav
9 Ödeme Sistemlerinde Yaşanan Aksaklıklar Orhaner, E. (2000) Türkiye’de Sağlık Sigortacılığı, Bölüm 1
10 Türkiye’de Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sigortacılığı: Genel Bir Bakış Orhaner, E. (2000) Türkiye’de Sağlık Sigortacılığı, Bölüm 1
11 Türkiye’de Sağlık Sigortacılığı Uygulamaları Orhaner, E. (2000) Türkiye’de Sağlık Sigortacılığı, Bölüm 1
12 Bütün Yönleriyle Genel Sağlık Sigortası Orhaner, E. (2000) Türkiye’de Sağlık Sigortacılığı, Bölüm 1
13 Ödeme sistemleri ve Türk ve Dünya ödeme sistemlerinin karşılaştırılması Orhaner, E. (2000) Türkiye’de Sağlık Sigortacılığı, Bölüm 1
14 Seminer
15 Seminer
16 Final

 

Dersin Kitabı Orhaner, E. (2000) Türkiye’de Sağlık Sigortacılığı, Gazi Kitapevi Tic. Ltd. Şti., Ankara
Diğer Kaynaklar Sağlık Sigortacılığı ile ilgili WEB sayfaları ve kitaplar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
26
Proje
1
45
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
37
Final / Sözlü Sınav
1
37
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sağlık kurumları yöneticiliği alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinme, X
2 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme, X
3 Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme, X
4 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bir sorunu, uygun problem çözme tekniklerini kullanarak çözümleyebilme
X
5 Sağlık kurumları yöneticiliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirerek, meslektaşlarını öğrenmeye yönlendirebilme, 
X
6
Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme,
X
7 Kurum kültürü ve örgütsel iletişimini yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, bunları geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, X
9 Sağlık kurumları yöneticiliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları sağlık hizmetleri yönetimi kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme,
X
10 Sağlık kurumları yöneticiliği yaparken; alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek davranabilme, 
X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest