HIM 420 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Kurumlarında Çağdaş Yönelimler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HIM 420
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Ders yönetim bilimine yön veren küresel dünya akademisyenlerinin en çok üzerinde durduğu ve makalelerinde çalıştığı ileri ve güncel yönetim konuları hakkında sağlık kurumları yöneticilerine gerekli teorik ve pratik bilgiyi vermek üzere düzenlenmiştir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sağlık kurumları kullanılan temel kavramları açıklayabileceklerdir,
  • Sağlık kurumları kullanılan stratejileri tanımlayabileceklerdir,
  • Sağlık kurumları güncel olan kavramları açıklayabilecektir,
  • Sağlık kurumlarında güncel olan kavramlar ile ilgili derinlemesine analiz yapabilecektir,
Tanımı Ders Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği konularında ileri düzeyde çalışmalar yapılarak, öğrencilerin bu alanda ihtiyaç duyacakları bilgilerin araştırılması ve bilgi birikimi oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu derste yönetim bilimi alanında farklı yönetim düşüncelerini temsil eden tanınmış yönetim düşünürlerine ait eserler okutulacaktır

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Dersin Hocasının notları ve gösterdiği kaynak
2 Sağlığın Geliştirilmesi Kavramı Dersin Hocasının notları ve gösterdiği kaynak
3 Sağlıkta İletişim Dersin Hocasının notları ve gösterdiği kaynak
4 Sağlıkta İletişim, Vaka analizi Dersin Hocasının notları ve gösterdiği kaynak
5 Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Sağlık Yönetimi Dersin Hocasının notları ve gösterdiği kaynak
6 Sağlık Kurumlarında Girişimcilik Dersin Hocasının notları ve gösterdiği kaynak
7 Ara sınav
8 Sağlık Kurumlarında Liderlik Dersin Hocasının notları ve gösterdiği kaynak
9 Sağlık Kurumlarında Liderlik, Vaka analizi Dersin Hocasının notları ve gösterdiği kaynak
10 Sağlık Hizmetlerinde Standartların Oluşturulması Dersin Hocasının notları ve gösterdiği kaynak
11 Sağlık Hizmetlerinde Çalışanların Sorunları Dersin Hocasının notları ve gösterdiği kaynak
12 Sağlık Çalışanlarının Motivasyonu ve İş Doyumunu Etkileyen Faktörler Dersin Hocasının notları ve gösterdiği kaynak
13 Sağlık Çalışanlarının Motivasyonu ve İş Doyumunu Etkileyen Faktörler------Vaka Analizi Dersin Hocasının notları ve gösterdiği kaynak
14 Öğrenci Sunumları Dersin Hocasının notları ve gösterdiği kaynak
15 Öğrenci Sunumları Dersin Hocasının notları ve gösterdiği kaynak
16 Final

 

Dersin Kitabı PowerPoint sunumları, Dersin hocası tarafından düzenlenecek notlar ve diğer kaynaklar
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
23
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sağlık kurumları yöneticiliği alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinme, X
2 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme, X
3 Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme, X
4 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bir sorunu, uygun problem çözme tekniklerini kullanarak çözümleyebilme
X
5 Sağlık kurumları yöneticiliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirerek, meslektaşlarını öğrenmeye yönlendirebilme, 
X
6
Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme,
X
7 Kurum kültürü ve örgütsel iletişimini yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, bunları geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, X
9 Sağlık kurumları yöneticiliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları sağlık hizmetleri yönetimi kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme,
X
10 Sağlık kurumları yöneticiliği yaparken; alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek davranabilme, 
X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest