HIM 432 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HIM 432
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin, iş sağlığı ve güvenliğinin önemi, temel ve sosyal insan haklarıyla olan ilişkisi, uluslararası ve ulusal hukuksal kaynakları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel kavramlar ve sosyal tarafların yükümlülükleri, sağlık sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin ana konularında genel olarak kavrayış geliştirmeleri amaçlanmaktadır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. İş sağlığı ve iş güvenliğinin temel ve sosyal insan hakları bağlamında önemini,
  • 2. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel kavramları
  • 3. İş sağlığı ve güvenliğinin uluslararası ve ulusal hukuki kaynaklarını
  • 4. Sosyal tarafları ve iş sağlığı ve güvenliği alanında yükümlülüklerini
  • 5. Sağlık sektöründe iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel konuları kavramış olmaları beklenmektedir
Tanımı İş sağlığı ve güvenliğinin önemi, temel ve sosyal insan haklarıyla olan ilişkisi, uluslararası ve ulusal hukuksal kaynakları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel kavramlar ve sosyal tarafların yükümlülükleri, sağlık sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin ana konuları/

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İş sağlığı ve güvenliğinin temel ve sosyal insan haklarıyla olan ilişkisi ve önemi Related parts of ; 1.Benjamin O.Allı, Fundamental Principles of Occupational Health and Safety, Second Edition, ILO Geneva 2008; 2. European Commission, Occupational Health and Safety Risks in the Health Care Sector-Guide to Prevention and Good Practice,Luxembourg, Publications of The EU 2011 doi:10.2767/27263
2 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel kavramlar Related parts of ; 1.Benjamin O.Allı, Fundamental Principles of Occupational Health and Safety, Second Edition, ILO Geneva 2008; 2. European Commission, Occupational Health and Safety Risks in the Health Care Sector-Guide to Prevention and Good Practice,Luxembourg, Publications of The EU 2011 doi:10.2767/27263
3 Sosyal taraflar ve iş sağlığı ve güvenliği alanında yükümlülükleri Related parts of ; 1.Benjamin O.Allı, Fundamental Principles of Occupational Health and Safety, Second Edition, ILO Geneva 2008; 2. European Commission, Occupational Health and Safety Risks in the Health Care Sector-Guide to Prevention and Good Practice,Luxembourg, Publications of The EU 2011 doi:10.2767/27263
4 İşverenin genel yükümlülüğü; önlem alma, denetleme ve uygulama Related parts of ; 1.Benjamin O.Allı, Fundamental Principles of Occupational Health and Safety, Second Edition, ILO Geneva 2008; 2. European Commission, Occupational Health and Safety Risks in the Health Care Sector-Guide to Prevention and Good Practice,Luxembourg, Publications of The EU 2011 doi:10.2767/27263
5 Devletin yükümlülüğü; kural koyma, organizasyon ve denetleme Related parts of ; 1.Benjamin O.Allı, Fundamental Principles of Occupational Health and Safety, Second Edition, ILO Geneva 2008; 2. European Commission, Occupational Health and Safety Risks in the Health Care Sector-Guide to Prevention and Good Practice,Luxembourg, Publications of The EU 2011 doi:10.2767/27263
6 İş sağlığı ve güvenliği hukukunun uluslararası kaynakları ve Avrupa Birliği Modeli Related parts of ; 1.Benjamin O.Allı, Fundamental Principles of Occupational Health and Safety, Second Edition, ILO Geneva 2008; 2. European Commission, Occupational Health and Safety Risks in the Health Care Sector-Guide to Prevention and Good Practice,Luxembourg, Publications of The EU 2011 doi:10.2767/27263
7 İş sağlığı ve güvenliği hukukunun ulusal kaynakları Related parts of ; 1.Benjamin O.Allı, Fundamental Principles of Occupational Health and Safety, Second Edition, ILO Geneva 2008; 2. European Commission, Occupational Health and Safety Risks in the Health Care Sector-Guide to Prevention and Good Practice,Luxembourg, Publications of The EU 2011 doi:10.2767/27263
8 Ara sınav
9 İş sağlığı ve güvenliği açısından işverenin görev ve sorumlulukları Related parts of ; 1.Benjamin O.Allı, Fundamental Principles of Occupational Health and Safety, Second Edition, ILO Geneva 2008; 2. European Commission, Occupational Health and Safety Risks in the Health Care Sector-Guide to Prevention and Good Practice,Luxembourg, Publications of The EU 2011 doi:10.2767/27263
10 İş sağlığı ve güvenliği açısından iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin görev ve sorumlulukları Related parts of ; 1.Benjamin O.Allı, Fundamental Principles of Occupational Health and Safety, Second Edition, ILO Geneva 2008; 2. European Commission, Occupational Health and Safety Risks in the Health Care Sector-Guide to Prevention and Good Practice,Luxembourg, Publications of The EU 2011 doi:10.2767/27263
11 İş sağlığı ve güvenliği hukukunda işçilerin hak ve sorumlulukları Related parts of ; 1.Benjamin O.Allı, Fundamental Principles of Occupational Health and Safety, Second Edition, ILO Geneva 2008; 2. European Commission, Occupational Health and Safety Risks in the Health Care Sector-Guide to Prevention and Good Practice,Luxembourg, Publications of The EU 2011 doi:10.2767/27263
12 İş sağlığı ve güvenliği hukukunda organizasyon; konsey, kurul ve koordinasyon Related parts of ; 1.Benjamin O.Allı, Fundamental Principles of Occupational Health and Safety, Second Edition, ILO Geneva 2008; 2. European Commission, Occupational Health and Safety Risks in the Health Care Sector-Guide to Prevention and Good Practice,Luxembourg, Publications of The EU 2011 doi:10.2767/27263
13 İş sağlığı ve güvenliği hukukunda teftiş ve idari yaptırımlar Related parts of ; 1.Benjamin O.Allı, Fundamental Principles of Occupational Health and Safety, Second Edition, ILO Geneva 2008; 2. European Commission, Occupational Health and Safety Risks in the Health Care Sector-Guide to Prevention and Good Practice,Luxembourg, Publications of The EU 2011 doi:10.2767/27263
14 Sağlık sektöründe iş sağlığı ve güvenliği ana konuları Related parts of ; 1.Benjamin O.Allı, Fundamental Principles of Occupational Health and Safety, Second Edition, ILO Geneva 2008; 2. European Commission, Occupational Health and Safety Risks in the Health Care Sector-Guide to Prevention and Good Practice,Luxembourg, Publications of The EU 2011 doi:10.2767/27263
15 Sunumlar ve tekrar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Panopto ders kayıtları, Blackboarddan paylaşılacak sunumlar ve kaynaklar
Diğer Kaynaklar Benjamin O.Allı, Fundamental Principles of Occupational Health and Safety, Second Edition, ILO Geneva 2008; European Commission, Occupational Health and Safety Risks in the Health Care Sector-Guide to Prevention and Good Practice,Luxembourg, Publications of The EU 2011 doi:10.2767/27263, Erdem Özdemir, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Vedat Yayınevi, Kasım 2014 İstanbul; Aydın Başbuğ, Mehmet Bulut, Hukuki ve Sosyal Boyutlarıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Yazıları, Seçkin 2016 İstanbul, A.Murat Demircioğlu, Hasan Ali Kaplan, Sorularla İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Beta 2016 İstanbul; Hüseyin Altınel, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Detay Ankara 2015/

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
17
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sağlık kurumları yöneticiliği alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinme, X
2 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme, X
3 Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme, X
4 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bir sorunu, uygun problem çözme tekniklerini kullanarak çözümleyebilme
X
5 Sağlık kurumları yöneticiliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirerek, meslektaşlarını öğrenmeye yönlendirebilme, 
X
6
Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme,
X
7 Kurum kültürü ve örgütsel iletişimini yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, bunları geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, X
9 Sağlık kurumları yöneticiliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları sağlık hizmetleri yönetimi kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme,
X
10 Sağlık kurumları yöneticiliği yaparken; alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek davranabilme, 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest